Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Năm 2020

Cập nhật lúc : 09:48 18/05/2020  

Tuần 21 năm 2020
Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/05/2020)

6h30-8h: Đón trẻ

8h5: Tập thể dục

8h15: Uống sữa

8h30 -10h15: Thực hiện hoạt động trong ngày

10h30:Vệ sinh -  Ăn trưa

2h: Vệ sinh- Ăn chiều

2h30: Hoạt động chiều

4h-5h: Trả trẻ

Thứ Ba
(19/05/2020)

6h30-8h: Đón trẻ

8h5: Tập thể dục

8h15: Uống sữa

8h30- 10h15: Thực hiện hoạt động trong ngày

10h30: Vệ sinh- Ăn trưa

2h: Vệ sinh -Ăn chiều

2h30: Hoạt động chiều

4h-5h: Trả trẻ

Thứ Tư
(20/05/2020)

6h30-8h: Đón trẻ

8h5: Tập thể dục

8h15: Uống sữa

8h30- 10h15: Thực hiện hoạt động trong ngày

10h30: Vệ sinh- Ăn trưa

2h: Vệ sinh- Ăn chiều

2h30: Hoạt động chiều

4h-5h: Trả trẻ

Thứ Năm
(21/05/2020)

6h30- 8h: Đón trẻ

8h5: Tập thể dục

8h15: Uống sữa

8h30- 10h15: Thực hiện hoạt động trong ngày

10h30: Vệ sinh- Ăn trưa

2h: Vệ sinh- Ăn chiều 

2h30: Hoạt động chiều

4h-5h: Trả trẻ

Thứ Sáu
(22/05/2020)

6h30-8h: Đón trẻ

8h5: Tập thể dục

8h15: Uống sữa

8h30- 10h15: Thực hiện các hoạt động trong ngày

10h30: Vệ sinh- Ăn trưa

2h: Vệ sinh- Ăn chiều

2h30: Hoạt động chiều

4h-5h: Đón trẻ

Thứ Bảy
(23/05/2020)
Chủ Nhật
(24/05/2020)