Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Tổ Văn Phòng

Cập nhật lúc : 15:30 24/01/2018  

Tổ Văn Phòng

Điện thoại:0234 3885364

   

                                                           

Email: mamnonhongduc@gmail.com

Giới thiệu sơ lược về tổ:
Là bộ phận chuyên môn đặc thù trực tiếp giúp việc cho Ban giám hiệu gồm các bộ phận Kế toán, Y tế, Bảo vệ.

Chuyên môn: Kế Toán                                                                   

Lĩnh vực PT: Hồ sơ lưu trữ đơn vị, theo dõi công văn Đi- Đến                                                                                            

                                                                                                                                                                                       
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
 
STT Họ tên Điện thoại Phụ trách chuyên môn Email
1  Nguyễn Thị Mỹ Dung    Kế Toán  
2  Trần Thị Phương Nhi    Y tế  
3  Ngô Viết Khiếu    Bảo Vệ

Số lượt xem : 368