Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Tổ Nhà Bếp

Cập nhật lúc : 15:06 27/09/2016  

Tổ Cấp dưỡng

Cô Cấp Dưỡng

1. Họ Và Tên: NGÔ NỮ MI MI

Địa chỉ: Đội 1-An Xuân Tây- Quãng An- Quãng Điền

2. Họ Và Tên: HỒ THỊ MAI THI

Địa chỉ: Tổ 17-KV Trường Đá- Thủy Biều

3. Họ Và Tên: Lê Thị Hà

Địa Chỉ: 

Số lượt xem : 457