Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 15:08 24/01/2018  

P. Hiệu Trưởng

Họ và tên:  Lê Thị Nghĩa
Chức vụ:  P. Hiệu Trưởng
Email:  
Điện thoại:  
Địa chỉ:  

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chuyên môn
- Chủ Tịch Công Đoàn

Số lượt xem : 528

Các tin khác