Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 15:08 24/01/2018  

P. Hiệu Trưởng

Họ và tên:  Lê Thị Nghĩa
Chức vụ:  P. Hiệu Trưởng
Email:  
Điện thoại:  
Địa chỉ:  

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chuyên môn
- Chủ Tịch Công Đoàn

Số lượt xem : 529

Các tin khác