Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ảnh về trường

 • ảnh GVNV

 • img20171207123513

 • 25353251_859559774227521_619634064_o

 • 25353456_859559747560857_615466794_o

 • nhy.gif

 • img20161119132900

 • img20170905071727

 • img20161119132556

 • Ảnh ngày Đại Hội Công Đoàn Nhiệm kỳ 2017-2022

 • anh nen

 • img20160520175812

 • Khám sức khỏe đầu năm cho trẻ

 • Khám sức khỏe đầu năm cho trẻ

 • ảnh diễn văn nghệ Mừng ngày lễ Vu Lang

 • Trẻ hát quốc ca đầu tuần

Các mục ảnh khác